Dabā neeksistējošas būves

Dienests Kadastra informācijas sistēmā būvei reģistrē pazīmi "Kadastrālajā uzmērīšanā būve apvidū nav konstatēta", divos gadījumos:

  • ja mērnieks, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, konstatē, ka Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā būve apvidū neeksistē
  • ja būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists, veicot būves kadastrālo uzmērīšanu ir sagatavojis informāciju par ēkas neesību.

Lai sabiedrībai būtu pieejama aktuāla informācija par būvēm, kuras apvidū neeksistē, Valsts zemes dienests reizi ceturksnī (uz kārtējā gada 1. februāri, 1. maiju, 1. augustu un 1. novembri) apkopo datus par būvēm, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta pazīme "Kadastrālajā uzmērīšanā būve apvidū nav konstatēta" un publicē tos Latvijas Atvērto datu portālā.

Papildus informācija par būves dzēšanu ir pieejama Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē

Aicinām aktualizēt datus Kadastra informācijas sistēmā!

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi trīs mēnešos
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem dati@vzd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju