Darba dienu skaits

Darba dienu skaits sadalījumā pa mēnešiem, ceturkšņiem un gadiem laika periodā no 1995. līdz 2027. gadam. Dati sagatavoti, ņemot vērā Latvijas Republikas likumu "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām".

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-04-03
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-06-21
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju