Darbinieku prasījumi 2019

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/647b8dd0-1ab4-4172-9569-d24164c6d5e8/resource/b24be96c-2b21-4c97-a53e-bc5ff7d2b511/download/2019.xls

Darbinieku prasījumi, kas 2019.gadā apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.995 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība”

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Janvāris 9, 2020
Izveidots nezināms
Formāts XLS
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts