Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros (www.sankcijas.fid.gov.lv)

Atbilstoši 2023.gada 8.decembra grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kas stājas spēkā 2024. gada 1. aprīlī, Finanšu izlūkošanas dienesta kompetencē ir savā tīmekļvietnē (http://www.sankcijas.fid.gov.lv) publicēt informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem finanšu līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā.

Dati un resursi

Šai datu kopai nav datu

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums citi
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem sankcijas@tm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju