Kinožurnālu un hroniku kolekcija (1945-1996)

Latvijas Nacionālā arhīva digitalizēto kinožurnālu un hroniku kolekcija, kas veidota laikposmā no 1945. gada līdz 1996. gadam. Filmas digitalizētas ERAF projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija” no 35 mm kinolentēm. Kolekciju veido kinožurnāli „Padomju Latvija”, „Māksla”, „Sporta apskats”, „Pionieris”, „Karavīrs”, „Lauku hronika” u.c., kur atspoguļotas dzīves norises Latvijā 1944.- 1990.gadā. Latvijas neatkarības atgūšanas periodu un turpmāko attīstību atklāj 1990.-1996.gada kinožurnāli „Latvijas hronika”, „Gaismēnas”, „Pastarītis”, „Māksla” u.c.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem dace.busante@arhivi.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-11-20
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-11-24
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju