Kūdraugsnes dziļrakumi

Datu kopa ietver informāciju par Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) ietvaros no 2021. līdz 2023. gadā apsekotajiem vēsturiskās augsnes kartēšanas dziļrakumiem, kuros vēsturiskās kartēšanas laikā konstatēta kūdraugsne. Datos iekļauta informācija par dziļrakumiem un horizontiem. Datus ieguva Latvijas Universitātes eksperti un pēc projekta beigām tie nodoti Valsts augu aizsardzības dienestam.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība Agroķīmijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Agroķīmijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju