Kuldigas_muzeja_skanas_ieraksti

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/90482550-6b0b-4cc8-b228-dc3ee04fc6e6/resource/0c62bd21-70c8-4e9e-93a4-110ec72d937e/download/kuldigas_muzeja_skanas_ieraksti_13122022.csv

No datu kopas abstrakcijas

Kuldīgas novada muzeja skaņas ierakstu kolekcija. Materiāli digitalizēti ERAF projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija” no audiokasetēm un magnētiskajām lentēm.

Avots: Kuldīgas novada muzeja skaņas ierakstu kolekcija

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Decembris 13, 2022
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts