Kultūras centru statistika

Kultūras centru ikgadējā statistika, kas tiek iesniegta Latvijas kultūras datu portālā https://kulturasdati.lv. Oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā veic saskaņā ar Ministru Kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem Nr. 291 “Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā”, kas nosaka kultūras nozaru statistikas veidlapu datu apjomu, atbildīgos par statistikas datu aizpildīšanu un iesniegšanu, pārbaudi un apstiprināšanu, kontroli, izpildes termiņus, kā arī publicējamo datu apjomu.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem help@kis.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2009-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju