Latvija.lv lietotāju skaits

Portāla Latvija.lv unikālo lietotāju skaits gada griezumā, dalījumā Privātpersonas un Juridiskas personas.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem ilze.rudovica@vraa.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-04-09
Datu pēdējo izmaiņu datums 2024-05-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju