Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrs

Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrs ir augu šķirņu saraksts, uz kurām Latvijas teritorijā kādai personai (selekcionara tiesību īpašniekam) ir piešķirta intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība. Šķirnes aizsardzība nozīmē, ka neviena cita persona bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas (licences līguma) nedrīkst pārvērst šķirni par ienākumu avotu. Selekcionāra tiesību īpašnieka atļauja nepieciešama šādu ar aizsargātās šķirnes pavairošanas materiālu saistītu darbību veikšanai: 1) ražošana un pavairošana; 2) sagatavošana atbilstoši izsējas prasībām, lai pavairotu šķirni; 3) piedāvāšana pārdošanai; 4) pārdošana vai cita veida realizācija; 5) eksportēšana un importēšana; 6) uzglabāšana 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētajiem nolūkiem. Darbības ar aizsargatajām šķirnēm un šķirnu aizsardzības (selekcionara tiesību) piešķiršanu regulē Augu šķirņu aizsardzības likums, kas veidots pamatojoties uz Starptautisko konvenciju par jaunu augu šķirņu aizsardzību (“UPOV konvencija”). UPOV konvencija pieņemta. Ženēvā 1991. gada 19. martā, bet Latvija tai pievienojās 2002. gada 30. augustā. Selekcionāra tiesību īpašnieks savas tiesības izmantot aizsargāto augu šķirni par ienākumu avotu ir tiesīgs nodot citai personai uz savstarpējas vienošanās pamata, noslēdzot licences līgumu. Licences līgums jāreģistrē Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā. Nereģistrēts licences līgums nav spēkā.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums pastāvīgi
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@vaad.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju