Lauksaimnieku deklarētās platības 2023.gadā

Lauku atbalsta dienests nodrošina brīvpieejas datus par klientu pieteiktajiem laukiem. Jebkuram interesentam ir iespēja šo informāciju iegūt un lietot to saviem pētījumiem. Dati ir sagatavoti geopackage (*.gpkg ) formātā. Informācija par telpiskajiem datiem ir sadalīta un sagatavota Lauku atbalsta dienesta reģionālo pārvalžu teritoriju robežās. Publicētie ģeotelpiskie telpiskie dati satur šādu informāciju - pieteikuma gads, deklarētās kultūras kods, pieteiktie atbalsta veidi, pieteiktā platība(ha). Dati nesatur informāciju par klientiem (klientu vārdu, klientu numuru, klientu adresi vai tml).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Kontroles departamenta, Lauku reģistra daļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Kontroles departamenta, Lauku reģistra daļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju