Tradicionālo un apdzīvoto privāto mājokļu skaits pagastos 01.01.2020. (ekspermentālā statistika)

Datu kopā ir informācija par tradicionālo mājokļu skaitu pēc to uzcelšanas gada, mājokļa veida un labiekārtojumiem (ūdensvads, tualete un vanna vai duša) un personu skaitu apdzīvotos privātos mājokļos pēc mājokļa veida. Mājokļu skaits ir pagastu līmenī 01.01.2020.

Tradicionālie mājokļi ir tādas strukturāli atsevišķas un neatkarīgas telpas noteiktās atrašanās vietās, kas ir paredzētas pastāvīgai apdzīvošanai. Šajos mājokļos ietilpst savrupmājas un viensētas jeb viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas, divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas un dzīvokļi daudzdzīvokļu ēkās.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām.

Lauku skaidrojums ir aprakstīts metadatos.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums nekad
Datu publicētāja struktūrvienība Sociālās statistikas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Sociālās statistikas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju