Mēneša darba samaksa pēc dzīvesvietas reģionos, novados, pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2024. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika)

VID dati par darba samaksu no paziņojumiem par fiziskai personai izmaksātajām summām, mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijām, kā arī ziņojumiem par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (2011. gadā tikai no paziņojumiem par fiziskai personai izmaksātajām summām).

Ienākumu gūšanas periods izteikts mēnešos. Vidējā mēneša darba samaksa personu līmenī aprēķināta, summējot visus atlasītos ienākumus un dalot ar kopējo mēnešu skaitu, kad bija ienākumi. Ietverti tikai tie darba ņēmēji, kas ir vismaz 15 gadus veci un kuru mēneša vidējā darba samaksa pārsniedz slieksni (aprēķināts, izmantojot valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi un pieņemot, ka darba ņēmējs strādā pie darba devēja visas kalendārās darba dienas vismaz vienu stundu dienā):

  • 2011. gadā 36,99 eiro;
  • 2015. gadā 45,00 eiro;
  • 2016. gadā 47,00 eiro;
  • 2017. gadā 49,00 eiro;
  • 2018.–2020. gadā 55,00 eiro;
  • 2021.–2022. gadā 64,00 eiro.

Darba ņēmēji ietverti teritorijā pēc faktiskās dzīvesvietas nākamā gada 1. janvārī, 2011. gadā – tautas skaitīšanas brīdī.

Plašāk par mēneša darba samaksas, iedzīvotāju skaita un galveno demogrāfisko rādītāju novērtēšanu eksperimentālajā statistikā aprakstošajos metadatos.

Strukturālie metadati.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-05-17
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju