Pakalpojumu kataloga pakalpojumu skaits iestāžu griezumā

Valsts pārvaldes pakalpojumu katalogā (turpmāk tekstā - PPK) https://www.latvija.lv/lv/PPK iekļauj aktuālu informāciju par visiem valsts pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem. Dati pieejami par pakalpojumu skaitu sadalījumā pa pakalpojumu turētājiem.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Ilze.Magrica@vraa.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-04-08
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-01-02
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju