Pakalpojumu kataloga pakalpojumu skaits iestāžu griezumā

Datu kopā pieejama vēsturiskā informācija par laika posmu no 2020. gada marta līdz 2023. gada novembrim. Šobrīd Valsts pārvaldes pakalpojumu kataloga aktīvā darbība ir izbeigta! Valsts pārvaldes pakalpojumu katalogā tika iekļauta informācija par visiem valsts pārvaldes sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem. Dati pieejami par pakalpojumu skaitu sadalījumā pa pakalpojumu turētājiem.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Ilze.Rudovica@vraa.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-04-08
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-12-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju