Pašvaldības pakalpojumu gadījumi - ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/65215b64-aba5-4a1f-ba81-4fcc3130fbe9/resource/9ab5ceda-a704-4fb9-9eca-38c594275779/download/4.datu-kopa_pavaldbu-pakalpojumu-gadjumi-ar-identifikatoriem_e_pakalpojumu_notikumu_saraksts.csv

Dati par Rīgas pašvaldības e-pakalpojumiem www.latvija.lv, kas rodas, kad e-pakalpojuma pieteikums tiek iesūtīts vai pieteikts pašvaldības Pakalpojumu apstrādes modulī (PAM).

Uzmanību! Notiek pašvaldības procesu un sistēmu pielāgošana jaunai lietvedības sistēmai un www.latvija.lv e-pakalpojumu platformai, līdz ar to atvērto datu servisi var atgriezt tukšas vai nepilnīgas datu kopas.

Datu lauki:

Pašvaldība - Pašvaldība, kura izveidojusi e-pakalpojuma veidu;

E-pakalpojuma nosaukums - E-pakalpojuma nosaukums;

pieteikums tika iesniegts latvija.lv portālā;

Iesniegšanas datums - pieteikuma iesniegšanas datums un laiks;

Iesniegšanas kanāls - pieteikuma iesniegšanas kanāls, caur kuru tika iesniegts pieteikums - PAM, latvija.lv, valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru - VPVKAC (pazīme, ja iesniegts, izmantojot portālu www.latvija.lv);

Aktuālais statuss - pieteikuma aktuālais statuss;

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Augusts 30, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts