Pašvaldības pakalpojumu gadījumi (ar identifikatoriem)

Dati par Rīgas pašvaldības e-pakalpojumiem www.latvija.lv, kas rodas, kad e-pakalpojuma pieteikums tiek iesūtīts vai pieteikts pašvaldības Pakalpojumu apstrādes modulī (PAM).

Uzmanību! Notiek pašvaldības procesu un sistēmu pielāgošana jaunai lietvedības sistēmai un www.latvija.lv e-pakalpojumu platformai, līdz ar to atvērto datu servisi var atgriezt tukšas vai nepilnīgas datu kopas.

Datu lauki:

Pašvaldība - Pašvaldība, kura izveidojusi e-pakalpojuma veidu;

E-pakalpojuma nosaukums - E-pakalpojuma nosaukums, kura pieteikums tika iesniegts latvija.lv portālā;

Iesniegšanas datums - pieteikuma iesniegšanas datums un laiks;

Iesniegšanas kanāls - pieteikuma iesniegšanas kanāls, caur kuru tika iesniegts pieteikums - PAM, latvija.lv, valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centrs - VPVKAC (pazīme, ja iesniegts, izmantojot portālu www.latvija.lv);

Aktuālais statuss - pieteikuma aktuālais statuss;

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem sos@riga.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju