Pašvaldības pakalpojumu statusi nodošanai

Dati par Rīgas pašvaldības e-pakalpojumu statusiem portālā www.latvija.lv , kas rodas, kad e-pakalpojuma pieteikums tiek iesūtīts vai pieteikts pašvaldības Pakalpojumu apstrādes modulī (PAM) un nodots pakalpojuma pieteicējam un pašvaldības darbiniekam.

Uzmanību! Notiek pašvaldības procesu un sistēmu pielāgošana jaunai lietvedības sistēmai un www.latvija.lv e-pakalpojumu platformai, līdz ar to atvērto datu servisi var atgriezt tukšas vai nepilnīgas datu kopas.

Datu lauki:

Application - E-pakalpojuma nosaukums;

Status – statusi e-pakalpojumiem

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem sos@riga.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju