Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/66a30fa4-9401-4885-9de0-e2c76dd5f4d4/resource/5947f1ba-7427-4ba7-9983-df543b1b6d3f/download/pppv_zemes-portalam_18072019_lvgmc.csv

Dati par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām Latvijā. Apkopoti atbilstoši Likumam par Piesārņojumu un 483 Mk not (2001.g.)

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūlijs 18, 2019
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts