ES Rūpniecības produkcijas klasifikācija (PRODCOM List)

Informācija par Rūpniecības produkcijas klasifikāciju:

un Eiropas savienības Publikāciju birojā.

PRODCOM klasifikācija nodrošina ar citām valstīm salīdzināmu statistiku par saražotās rūpniecības produkcijas realizāciju naturālā izteiksmē un vērtības izteiksmē. Ražojumu saraksts ir vajadzīgs, lai tuvinātu ražošanas statistiku un ārējās tirdzniecības statistiku, kā arī veiktu salīdzinājumu ar Preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA).

Nacionālais Rūpniecības produktu kodu saraksts.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Laila.Ekharde@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju