Rīgas ielas un adreses

Datu kopa satur informāciju par Rīgas valstspilsētas pašvaldības adresēm ar novietojumu uz ēkas vai zemes vienības, kā arī informāciju par pilsētas ielu viduslīniju un nosaukumiem. Dati tiek uzturēti Latvijas 1992. gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM) ar mēroga 1:500 precizitāti.

Zemes vienībai vai ēkai adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta lēmumu, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka vai viņa pilnvarotās personas iesniegumu.

Nosaukumus ielām un laukumiem pilsētā piešķir vai pārdēvē pašvaldības dome. Rīgas vietvārdu un pilsētas objektu nosaukumu komisija izskata priekšlikumus un Rīgas dome lemj par ielas vai laukuma nosaukuma piešķiršanu.

Plašākā kontekstā dati aplūkojami Rīgas ģeotelpiskās informācijas sistēmā GEO RĪGA https://georiga.lv/

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem georiga@riga.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju