Rīgas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistra ...

URL: https://opendata.riga.lv/odata/service/LargeFamilyRegMonth

Datu kopa, kurā reizi mēnesī tiek attēlots Rīgas pilsētas pašvaldības Daudzbērnu ģimeņu reģistra statistika - ģimeņu skaits, ģimenes sastāvs, pieteikšanās reģistram e-pakalpojuma lietošanas pazīme.

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts OData
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts