Rīgas pašvaldības Daudzbērnu ģimeņu reģistra statistika - ģimeņu skaits

Datu kopa, kurā reizi mēnesī tiek attēlots Rīgas pilsētas pašvaldības Daudzbērnu ģimeņu reģistra statistika - pieteikušos ģimeņu skaits, ģimenes sastāvs, pieteikšanās reģistram e-pakalpojuma lietošanas pazīme. Daudzbērnu ģimenes reģistrējas šajā reģistrā, lai saņemtu pašvaldības pakalpojumu atlaides.

id – ģimenes ieraksta identifikators

period_from – statusa periods no

period_till – statusa periods līdz

pers_number - personu skaits ģimenē uz mēneša pēdējo datumu

childr_number - tai skaitā, bērnu skaits ģimenē uz mēneša pēdējo datumu

electr_manual - pazīme, vai ģimene statusam pieteikusies, izmantojot e-pakalpojumu (1) vai klātienē pašvaldības iestādē (2)

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem sos@riga.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju