Pašvaldības korespondences statistika (izejošā, ienākošā, elektroniskā u.c.)

Dati par Rīgas pašvaldībā reģistrēto dokumentu skaitu pēdējā mēneša laikā. Dati tiek sagatavoti par katru mēneša dienu, analizējot dokumenta veidus, kas piesaistīti dokumentu veidu grupām: “Saņemtie dokumenti”, “Atļaujas”, “Faktus fiksējošie dokumenti” un “Nosūtāmie dokumenti”. Papildus tiek saskaitīti elektroniskie dokumenti

Uzmanību! Notiek pašvaldības procesu un sistēmu pielāgošana jaunai lietvedības sistēmai un www.latvija.lv e-pakalpojumu platformai, līdz ar to atvērto datu servisi var atgriezt tukšas vai nepilnīgas datu kopas.

Datu lauki:

number Ieraksta kārtas numurs datu kopā

district_id Pašvaldība

statistics_date Datums, par kuru ir izveidota korespondences statistika

year Datu apkopošanas gads

month Datu apkopošanas mēnesis

date Datu apkopošanas datums (diena)

document_group_id Dokumentu grupas identifikators

document_group_name Dokumentu grupas nosaukums

direction Dokumenta kustības virziens

group_document_count Dokumentu kopskaits grupā

group_electronic_count Elektronisko dokumentu kopskaits grupā

[documents] Grupā iekļauto dokumentu veidu saraksts, kur katram dokumentu veidam aprēķināts dokumentu skaits un elektronisko dokumentu skaits

document_type_id Grupā iekļauta dokumenta veida identifikators

document_type_name Grupā iekļauta dokumenta veida nosaukums

document_count Dokumentu skaits

electronic_count Elektronisko dokumentu skaits

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem sos@riga.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju