Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums

Rīgas vēsturiskā centra (RVC) teritorijas plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas izstrādāts balstoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumu, šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nosaka prasības Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas (AZ) teritorijas izmantošanai un apbūvei. Rīgas vēsturiskais centrs ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa daļa. Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Pasaules mantojuma sarakstā. Plašākā kontekstā dati aplūkojami Rīgas ģeotelpiskās informācijas sistēmā GEO RĪGA www.georiga.lv.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums nekad
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem georiga@riga.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju