Šķirnes dzīvnieku audzētāju saraksts

Atzīto šķirnes dzīvnieku organizāciju saraksts uz 01.01.2024. Saraksts pieejams arī Lauksaimniecības datu centra mājaslapā - https://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba_organizacijas/audzetaju__organizacijas/

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Lauris.Verins@ldc.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju