Statistika par latvija.lv e-pakalpojumiem

Statistikas dati par latvija.lv pieejamajiem e-pakalpojumiem

Datu atjaunošanas biežums

Katru dienu:

  • Biežāk lietotie e-pakalpojumi 2024.gadā
  • E-pakalpojumu skaits, iestāžu skaits
  • E-pakalpojumu uzsākšanas reižu skaits (uzkrājošā summa)

Reizi ceturksnī:

  • Biežāk lietotie e-pakalpojumi 2024. gada 1. - 4. ceturksnī (TOP15)

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums citi
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem roberts.kmetjuks@vraa.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-04-09
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju