Statistika par latvija.lv epakalpojumiem

Statistikas dati par latvija.lv pieejamajiem e-pakalpojumiem

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem reinis.ermansons@vraa.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-04-09
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju