statistika

URL: https://www.vsaa.lv/pakalpojumi/stradajosajiem/2-pensiju-limenis/statistika/

Pieejama statistika par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, ieguldījumu plānu līdzekļiem un daļu vērtībām, kā arī gada pārskati par shēmas darbību.

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts nezināms
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts