Valsts fondēto pensiju shēma

Statistiskā informācija par valsts fondēto pensiju shēmu

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība Statistikas daļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Statistikas daļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju