Traktortehnikas reģistrācijas dati Latvijas Republikā

Dati tiek apkopoti par pirmo reizi reģistrēto jauno un lietoto traktortehniku, tās piekabēm un to markām, traktortehnikas iedalījums pa grupām un pēc īpašuma veida no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju informācijas sistēma”, kā arī dati par traktortehnikas un tās piekabes vienību.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Tehniskās uzraudzības departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Tehniskās uzraudzības departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2024-04-08
Datu pēdējo izmaiņu datums 2024-04-10
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju