Trauksmes celšanas statistika

Katru gadu Valsts kanceleja apkopo informāciju par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību, tostarp par pārkāpumiem, kas atklāti pēc trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas, un Valsts kanceleja tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv publicē pārskatu par to, kā arī sākot ar 2023. gadu datus iesniegs Eiropas Komisijai.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem trauksme@mk.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-05-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju