Uz robežas deklarētie skaidras naudas līdzekļi

Iebraucot vai izbraucot no Latvijas Republikas uz Eiropas Savienības ārējās robežas fiziskām personām ir obligāti jādeklarē skaidras naudas līdzekļi, ja to apmērs ir 10 000 eiro vai vairāk. Šis noteikums ir spēkā kopš 2006.gada 1.jūlija. Šajā datnē apkopota informācija no skaidras naudas deklarācijām, kas ir iesniegtas Latvijas Republikas muitas kontroles punktos un robežšķērsošanas vietās uz Eiropas Savienības ārējās robežas par periodu no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā mēneša beigām. Datnē iekļauta informācija par iesniegto skaidras naudas deklarāciju skaitu un deklarētās skaidras naudas kopsummu (eiro) pa pārvietošanas transporta maršrutiem, gadiem, mēnešiem, deklarācijas veida, transporta veidiem, muitas kontroles punktiem, robežšķērsošanas vietām.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-11-28
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju