Uzaicināto un uzņemto bērnu skaits Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Datu kopa, kurā reizi diennaktī tiek attēloti pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzaicinātie un uzņemtie bērni pa kalendārajiem gadiem. Tekošajā kalendārajā gadā tiek attēloti iepriekšējās dienas aktuālie dati.

Apkopotie datu lauki:

id – ieraksta identifikators

institution_id – iestādes identifikators

institution_name – iestādes nosaukums

group_language_id – grupas valodas identifikators

group_language – grupas valoda

group_language_en – grupas valoda angļu

program_starting_age – programmas sākuma vecums

school_year – skolas gads

number_of_accepted_children – akceptēto bērnu skaits

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem sos@riga.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju