Valsts budžets

Informācija veidota 3 līmeņos - pirmajā līmenī iespējams iepazīties ar deviņām valsts budžeta ieguldījuma jomām un tām novirzīto finansējumu, tostarp procentuāli. Otrajā līmenī iespējams uzzināt detalizētāku informāciju par ieguldījuma virzieniem katrā no nozarēm, kā arī finansējuma avotiem. Trešais līmenis sniedz informāciju par rezultātiem, kuri sagaidāmi no valsts budžeta finansējuma ieguldīšanas attiecīgajā jomā. Informācija apskatāma gan interaktīvas infografikas veidā, gan datus iespējams lejupielādēt Excel failā.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@fm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2016-11-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2016-11-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju