Amati un nodarbinātie uz 31.12.2022

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/4e250f02-75f4-48fa-8913-a14ae9196c8e/resource/4ca377df-fbfb-4b16-8429-313cce98009e/download/amati-un-nodarbintie-uz-31.12.2022.csv

No datu kopas abstrakcijas

Informācija par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un neatkarīgo institūciju amata vietu slodzēm, nodarbināto slodzēm un nodarbināto personu skaitu. Datu avots: iestāžu sniegtā informācija...

Avots: Valsts pārvaldes iestāžu amatu un nodarbināto statistika

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Septembris 5, 2023
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts