Amati un nodarbinātie uz 30.06.2021

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/4e250f02-75f4-48fa-8913-a14ae9196c8e/resource/83980703-855c-42aa-88be-edb66cc33841/download/amati-un-nodarbintie-uz-30.06.2021.csv

No datu kopas abstrakcijas

Informācija par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un neatkarīgo institūciju amata vietu slodzēm, nodarbināto slodzēm un nodarbināto personu skaitu. Datu avots: iestāžu sniegtā informācija...

Avots: Valsts pārvaldes iestāžu amatu un nodarbināto statistika

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Decembris 22, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://data.gov.lv/dati/dataset/4e250f02-75f4-48fa-8913-a14ae9196c8e/resource/7e590ea8-c332-4db5-bae7-a4ef7d4bc5b8/download/amati-un-nodarbintie-uz-30.06.2021_metadata.json