Amati un nodarbinātie uz 30.06.2022

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/4e250f02-75f4-48fa-8913-a14ae9196c8e/resource/d5cadfd4-64e3-469c-a23b-3a2d4f9e9b63/download/amati-un-nodarbintie-uz-30.06.2022.csv

No datu kopas abstrakcijas

Informācija par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un neatkarīgo institūciju amata vietu slodzēm, nodarbināto slodzēm un nodarbināto personu skaitu. Datu avots: iestāžu sniegtā informācija...

Avots: Valsts pārvaldes iestāžu amatu un nodarbināto statistika

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Oktobris 26, 2022
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts