Veiktās medicīniskas manipulācijas valsts apmaksāto zobārstniecības, ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu ietvaros

Datu kopā uzskaitītas ar Nacionālā veselības dienesta līgumpartneru ārstniecības iestāžu zobārstniecības, ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites dokumentos ievadītās manipulācijas. Šī ir tikai daļa no Latvijā veiktajām manipulācijām, jo šajā datu kopā ir iekļauti tikai tā valsta apmaksājamo pakalpojumu daļa, kas sniegta ar Nacionālo veselības dienestu noslēgto veselības pakalpojumu līgumu ietvaros. Datu kopa satur šādus laukus: • Gads –uzskaites dokumenta gads; • Modulis - AP- ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi, SP- stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi, ZP- zobārstniecības pakalpojumi; • Iestādes kods – Veselības inspekcijas Ārstniecības iestāžu reģistra kods; • Iestādes nosaukums – Ārstniecības iestādes nosaukums; • Manipulācijas kods – Nacionālā veselības dienesta Valsts apmaksājamo manipulāciju klasifikatora manipulācijas kods (https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi); • Manipulācijas nosaukums – Nacionālā veselības dienesta Valsts apmaksājamo manipulāciju klasifikatora manipulācijas nosaukums; • Skaits kopā – manipulāciju skaits visos uzskaites dokumentos, kas statusā “apmaksājams” neatkarīgi no tā vai uzskaites dokuments ir vai nav iekļauts rēķinā. Status “apmaksājams” tiek piešķirs atbilstoši līgumam ievadītajiem uzskaites dokumentiem, kas izturējuši dokumentu kvalitātes pamata un loģiskās pārbaudes un kuri var tikt iekļauti apmaksa rēķinos; • Skaits, uzskaites dokumentos, kas iekļauti rēķinā – bet samaksa par attiecīgos manipulāciju var arī nebūt veikta. Gadījumos, kad attiecīgā manipulācija noradīta neatbilstoši līgumā noteiktajiem apmaksa nosacījumiem, piemēram, manipulācijas un ārstniecības iestādes neatbilstība, manipulācijas un ārsta specialitātes neatbilstība, manipulācijas un pacienta (dzimumam, vecuma, diagnozes) neatbilstība, citas uzskaites dokumenta manipulācijas tiek apmaksātas un uzskaites dokuments, tiek iekļaut rēķinā, bet neatbilstošajai manipulācijai neveidojas apmaksas transakcija un samaksa par to netiek veikta.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Datu analīzes un pārvaldības nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Datu analīzes un pārvaldības nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-03-05
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju