Vidējās darījumu cenas un darījumu skaits ar savrupmājām

Dati apkopoti par darījumiem ar savrupmājām, kas Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas ar ēkas tipa kodu 11100102 “Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2” un 11100103 “Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām”. Vidējās savrupmāju darījumu cenas tiek attēlotas EUR un aprēķinātas kā statistiskais rādītājs mediāna (vidējā vērtība sakārtotā skaitļu kopā).

Vidējo darījumu summu (cenu) aprēķinā tika izmantoti darījumi, kas atbilst brīvā tirgus definīcijai (darījumu cena nav mākslīgi samazināta vai palielināta) un izvēlētajiem kritērijiem.

Ņemot vērā nekustamo īpašumu tirgū cenu atšķirības pēc 2000. gada būvētām mājām, atsevišķi nodalīti savrupmāju darījumi:

  • savrupmājas, kas būvētas pirms 2000. gada;
  • jaunas savrupmājas, kas būvētas pēc 2000. gada.

Vidējās darījumu cenas atspoguļotas pa teritoriju grupām:

  • savrupmājām, kas būvētas pirms 2000. gada – reģionu griezumā pēc vērtību līmeņa salīdzināmās teritorijās (pilsētas ar zemāku vērtību līmeni kopā ar lauku teritorijām un pilsētas ar augstāku vērtību līmeni), valstspilsētām, Rīgas ietekmes teritorijām, Jūrmalai, Rīgai (pa teritoriju grupām ar vidēju un zemāku vērtību līmeni);
  • savrupmājām, kas būvētas pēc 2000. gada – Rīgas ietekmes teritorijām, Jūrmalai, Rīgai (pa teritoriju grupām ar vidēju un zemāku vērtību līmeni).

Statistiskajos aprēķinos izmantoti darījumi, kas atbilst šādiem kritērijiem:

  • savrupmājas, kas būvētas pirms 2000. gada, ar fizisko nolietojumu mazāku par 62%, ar platību Rīgā, Rīgas ietekmes teritorijās no 80 līdz 250 m2, Jūrmalā – virs 100 m2, valstspilsētās – no 50 līdz 250 m2, pilsētās ar augstāku vērtību līmeni, pilsētās ar zemāku vērtību līmeni, lauku teritorijās – no 50 līdz 150 m2, ar zemes platību Rīgā un Jūrmalā no 500 līdz 4000 m2, pārējā teritorijā – no 500 līdz 2500 m2.
  • jaunas savrupmājas, kas būvētas pēc 2000.gada, ar fizisko nolietojumu mazāku par 30%, platību Rīgā un Jūrmalā virs 150 m2, Rīgas ietekmes teritorijās – virs 100 m2 un zemes platību Rīgā un Jūrmalā no 500 līdz 4000 m2, Rīgas ietekmes teritorijās – no 50 līdz 150 m2.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Nekustamā īpašuma vērtēšanas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Nekustamā īpašuma vērtēšanas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-05-17
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-11-26
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju