Vienotās pieteikšanas moduļa (VPM) integrācija Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platformā (TVP)

Links uz Github publisko repozitoriju, kur ir izvietots Drupal kods ar Vienotās pieteikšanas moduļa (VPM) integrāciju Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platformā (TVP).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem atbalsts@vraa.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju