2019./2020.mācību gadā vērtējumi vispārējās ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7cd82d9e-292f-4d70-a85e-094b92b77ead/resource/77b8beaa-a427-4371-93f3-3b124d320a70/download/vertejumiizgldokumentavispizgl_2019_2020mg.xlsx

Atskaitē attēlota informācija par 2019./2020.mācību gada vispārējās vidējās izglītības programmu absolventu izglītības dokumentos norādītajiem vērtējumiem mācību priekšmetos. Informācija atrādīta par tiem mācību priekšmetiem, kuros vērtējumu saņēmuši vismaz 5% no kopējā vispārējās vidējās izglītības programmu beidzēju skaita. Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Maijs 15, 2021
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts