Vispārējās vidējās izglītības programmu absolventu mācību sasniegumi izglītības dokumentos

Atskaitē attēlota informācija par vispārējās vidējās izglītības programmu absolventu izglītības dokumentos norādītajiem vērtējumiem mācību priekšmetos. Informācija atrādīta par tiem mācību priekšmetiem, kuros vērtējumu saņēmuši vismaz 5% no kopējā vispārējās vidējās izglītības programmu beidzēju skaita. Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem ieva.grava@izm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju