VPVKAC klientu aptauju datufaili

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk, VPVKAC) klientu aptauju datufaili - 2017., 2018. un 2019.gads. Pētījuma mērķis: noskaidrot VPVKAC klientu vajadzības un informētību attiecībā uz pakalpojumu saņemšanas iespējām VPVKAC, kā arī apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem. Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas: 1) vajadzības un informētība attiecībā uz pakalpojumu saņemšanas iespējām; 2) klientu apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kopumā un darbinieku atsaucība; 3) apmierinātība ar darbinieku sniegto atbalstu e-pakalpojumu saņemšanā. Aptaujas izlases apraksts un metodoloģija: VPVKAC klienti, kuri pēdējā pusgada laikā ir apmeklējuši VPVKAC, klientu izlase, stratificēta nejaušā izlase, administratīvi teritoriālā, ievērojot plānošanas reģionu proporcionālu pārstāvniecību. Reprezentatīva VPVKAC klientu aptauja. VPVKAC klientu aptauja ir daļa no “Integrēta Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitoringa”, kurš finansēts no valsts budžeta apakšprogrammas 62.07.00 (ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”) projekta „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (Nr.2.2.1.1/16/I/001 – „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS)) līdzekļiem.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Publisko pakalpojumu departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Publisko pakalpojumu departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-11-21
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-01-30
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju