atrastas 265 datu kopas

Filtra rezultāts
 • Izsludinātie iepirkumi (e-konkursi) Populārs

  Informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētājiem iepirkumiem
 • Piegāžu datu grupa Populārs

  Informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā noslēgtajiem darījumiem
 • Pasūtītāju datu grupa Populārs

  Informācija par Elektronisko iepirkumu reģistrētajiem pasūtītājiem
 • Deklarētās preces Populārs

  Datu kopā satur informāciju par Latvijā noformētām eksporta un importa muitas deklarācijām par periodu no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā mēneša beigām. Datnē...
 • Muitā noformētās deklarācijas Populārs

  Datu kopā ir informācija par importa, eksporta un tranzīta muitas deklarācijām, kuras noformētas Latvijas muitā periodā no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā...
 • Aprēķinātie muitas administrējamie maksājumi Populārs

  Datu kopa satur informāciju par muitas deklarācijās aprēķinātiem muitas administrējamiem maksājumiem sadalījumā pa preču nodaļām un nosūtītājvalstīm. Datne par aprēķinātiem...
 • Uz robežas deklarētie skaidras naudas līdzekļi Populārs

  Iebraucot vai izbraucot no Latvijas Republikas uz Eiropas Savienības ārējās robežas fiziskām personām ir obligāti jādeklarē skaidras naudas līdzekļi, ja to apmērs ir 10 000 eiro...
 • Informācija par Saeimas sēdēm Populārs

  Informācija par Saeimas sēdēm: darba kārtība, debašu informācija, balsojumi.
 • Geology. Outcrops, springs, springfens, several relief forms (data) Populārs

  The neccesity to protect the geological heritage in the EU has been defined by The Recommendation Rec(2004)3 on conservation of the geological heritage and areas of special...
 • Protected habitats and biotopes (data) Populārs

  The requirements of habitat protection in Latvia are defined by Species and Habitat Protection Law of March 16, 2000, which is based on Directive 92/43/EEC on protection of...
 • Pazemes ūdeņu atradnes Populārs

  Pazemes ūdeņu atradnes ir punktveida shp fails, kurā apkopotas visas pazemes ūdeņu atradnes, ietverot slēgtās un neizmantotās pazemes ūdeņu atradnes. Pazemes ūdeņu atradņu...
 • Marine observations Populārs

  Distribution of temperature, salinity, pH, oxygen and transparency in top and bottom layer of marine water. Monitoring data of the year 2016 (four seasons - winter, spring,...
 • Ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie urbumi Populārs

  Ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie urbumi apkopoti punktveida shp failā. Ģeoloģisko un hidroģeoloģisko urbumu izvietojums atbilst katra urbuma ģeogrāfiskajām koordinātēm. Fails...
 • Ekonomiskā aktivitāte 1x1 km režģa šūnās, 2011 Populārs

  Ekonomiskā aktivitāte 1x1 km režģa šūnās CSV formātā (pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem): darba meklētāju/bezdarbnieku īpatsvars 15-74 gadus vecu ekonomiski aktīvo...
 • Ūdens saimnieciskie iecirkņi Populārs

  Poligonu *.shp fails. Slānis izstrādāts saskaņā ar 30.03.2010. MK noteikumiem Nr.318 “Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru”.
 • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Populārs

  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Latvijā, kas atbilst Direktīvā 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu minētajiem kritērijiem (apkalpo aglomerācijas, kuru radītā...
 • Ģeofizika (seismiskie profili): kopējā dziļumpunkta metode laika periodā no 1... Populārs

  Seismiskie profili ir digitālā *.sgy un analogā formātā magnētiskajās lentēs, kuros attēlota ar kopējā dziļumpunkta metodi iegūtā seismiskās izpētes informācija Latvijās...
 • Species and habitat monitoring sites (data) Populārs

  The main purpose of the monitoring programs is creation of a structure of an information system that is capable to operate and supply information about objects that are included...
 • Ģeofizika (seismiskie profili): atstaroto viļņu metode laika periodā no 1971.... Populārs

  Seismiskie profili ir *.tif failu un papīra formātā, kuros attēlota ar atstaroto viļņu metodi iegūtā seismiskās izpētes informācija Latvijas sauszemes teritorijā.
 • Saslimstība Populārs

  Saslimstība (incidence) - pirmreizēji reģistrētu gadījumu skaits Latvijā ar dažādām slimībām. Rādītājs aprēķināts uz 100 000 iedzīvotāju. Saslimstība ar dažādām slimībām. Datu...
Jūs varat piekļūt šim reģistram izmantojot šo saiti API (skatīt API Docs).