Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir realizēt valsts politiku azartspēļu un izložu organizēšanā. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas galvenie uzdevumi ir nodrošināt azartspēļu un loteriju kontroli un uzraudzību, lai tās tiktu organizētas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un nodrošināt patērētāju interešu aizsardzību, lai samazinātu iespējamo sociālo risku, saistītu ar azartspēlēm.