Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras kompetencē ir nodrošināt Latvijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu darbā ar jaunatni, nodrošināt Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla administrēšanu Latvijā un Eiropas Jaunatnes portāla nacionālā satura sagatavošanu, kā arī nodrošināt nacionālā jaunatnes informācijas tīkla veidošanu un administrēšanu.