Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Mēs esam Daugavpils Universitātes aģentūra - zinātnisks institūts, kurš pēta ar Baltijas jūras vidi un ekoloģiju saistītas fundamentālas un praktiskas problēmas. Mūsu darbs galvenokārt ir orientēts uz Rīgas jūras līci un Baltijas jūras Latvijas daļu, kur mēs arī esam atbildīgi par jūras vides monitoringu. Strādājam arī ar saldūdeņu vides kvalitātes un procesu jautājumiem.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
GRID ID grid.475957.d
ROR ID https://ror.org/02m6g7c72
oficiālā mājaslapa https://www.lhei.lv/lv/