Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir Labklājības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas veic prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi Latvijas Republikā.