Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs

Centra darbības mērķis ir tiesu medicīnisko un bioloģisko ekspertīžu un izpētes nodrošināšana, ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu transplantātiem, zinātniskās pētniecības veikšana un pēcdiploma izglītības organizēšana tiesu medicīnas jomā. Centra realizētā ERAF projekta “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība” rezultātā ir izveidota Tiesu medicīnas ekspertīžu informācijas sistēma un Atvērto datu portālā pieejamas 3 datu kopas, kas izriet no ekspertīzes un izpētes procesa: 1) Nāves cēloņu statistikas kopa (kas izriet no mirušo personu tiesu medicīniskajām ekspertīzēm); 2) Centra rezultatīvie rādītāji - tiesu medicīniskās ekspertīzes (pēc lietas veida); 3) Centra rezultatīvie rādītāji - tiesu medicīnisko ekspertīžu ietvaros veiktās izpētes (pēc izpētes veida).