Aktualitātes

Par Valsts ieņēmumu dienesta publicētām datu kopām

Informējam, ka Valsts ieņēmumu dienesta publicētajās datu kopās, aktuālā informācija ir pieejama līdz 2024. gada 8. jūlijam. Šobrīd tiek strādāts pie tehniskā risinājuma, lai novērstu problēmas un atjaunotu datu aktualizēšanu.

       Saraksts ar Valsts ieņēmumu dienesta datu kopām, kurās dati ir aktuāli līdz 2024. gada 8. jūlijam:

Kas mainīsies Latvijas Atvērto Datu portālā

Ar šā gada 8. jūliju jaunā izskatā būs pieejams Latvijas Atvērto Datu portāls (turpmāk – Portāls), kur pārskatāmāk būs pieejama jaunākā informācija par portālā publicētām atvērto datu kopām, kā arī uzlabota datu kopu meklēšanas opcija.

Atverot Portāla sākumlapu datu lietotājam būs iespēja iepazīties ar:

Kas jāzina par jauno Atvērtā datu portāla versiju

8.jūlijā notiks Latvijas atvērto datu portāla versijas pārslēgšana uz jauno versiju, tāpēc zemāk ir aprakstītas galvenās izmaiņas, kas būs jāņem vērā pēc atvērto datu portāla jaunās versijas uzstādīšanas. Izmaiņas jau tagad ir pieejamas Latvijas atvērto datu portāla testa vidē https://dpptest.vraa.gov.lv/lv

 

Jaunā izskatā uzsācis darboties Ģeoportāls

Ar šā gada maiju jaunā izskatā ir pieejams Ģeoportāls (https://geolatvija.lv/main).

Ģeoportāla pārbūves laikā ir uzlabots portāla dizains, lai tas atbilstu vairāk mūsdienu prasībām un izceltu galvenās portāla lietošanas vajadzības, kas ir ģeoprodukti un teritorijas plānošana. 

ATVĒRTIE DATI ĻAUJ UZLABOT PĀRVALDĪBU UN ATKLĀT PĀRKĀPUMUS

2024. gada 25.  un 26. janvārī biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” sadarbībā ar Somijas un Igaunijas Transparency International nodaļām organizēja pretkorupcijas atvērto datu hakatonu, kura laikā eksperti no dažādām valstīm dalībniekiem sniedza ieskatu atvērto datu izmantošanā.

Iezīmes