Datu publicēšanas scenāriji

    Lai sāktu datu publicēšanu Atvērto datu portālā sākotnēji ir jāiegūst piekļuve portālam

    Atvērto datu portālā datus var publicēt šādos veidos

    1. Failu augšupielāde portālā - piemērots neliela apjoma datiem, kas nav bieži jāmaina, piemēram, tādiem datiem kas tiek atjaunoti reizi gadā, reizi pusgadā vai ceturksnī u.c. gadījumos, kad publicētajam ir ērti izmanot portālu, katrā publicēšanas reizē failus augšupielādējot portālā. 

    2. Norādot saiti uz failu (resursu) - fails atrodas publicētāja tīmekļa vietnē un, aprakstot datus, tiek norādītā saite uz publicētāja failu vai resursu. Piemērots gadījumiem, kad iestādei ir sava tīmekļa vietne vai portāls, kur tiek glabāti dati un tie tiek regulāri atjaunoti. 

    3. Izmantojot API - piemērots pilnībā automatizētai datu nodošanai. Lai izmantotu API, ir jāizveido saskarne publicētāja sistēmas pusē atbilstoši CKAN API dokumentācijai.